Marlies Dekkers lingerie tegen outlet prijzen

Leveringsvoorwaarden


Algemeen:

Bodytalk Lingerie is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30218067.

De leveringsvoorwaarden van Bodytalk Lingerie zijn van toepassing op alle leveringen. Door het plaatsen van een bestelling bij Bodytalk Lingerie geeft de klant aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan en aanvaard de klant voorts dat deze deel uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en Bodytalk Lingerie. Deze komen in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Bodytalk Lingerie kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestelingen die op dat moment al zijn geplaatst.

Bodytalk Lingerie heeft het recht de leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen.

Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk-, type en zetfouten. Bodytalk Lingerie kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typfout ging.

De aanbiedingen van Bodytalk Lingerie gelden zolang de voorraad strekt.

De artikelen blijven eigendom van Bodytalk Lingerie tot de klant aan alle leveringsvoorwaarden heeft voldaan.

De administratie van Bodytalk Lingerie wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

Bodytalk Lingerie zal er altijd naar streven eventuele geschillen in goed overleg met de klant op te lossen. Op alle mogelijke resterende conflicten sorterend onder deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Indien Bodytalk Lingerie door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht valllen alle tekortkomingen welke Bodytalk Lingerie niet aan te rekenen zijn.


Bestellen:

Bodytalk Lingerie neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De overeenkomst tussen de klant en Bodytalk Lingerie wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling plaatst door op de knop ‘Bevestig bestelling’ te klikken. De klant ontvangt dan een e-mail met een bestelnummer ter bevestiging van de bestelling. Indien de klant deze niet mocht ontvangen is de overeenkomst toch van kracht.


Betalingen:

Leveringen vinden plaats op basis van vooruitbetaling. Zodra de volledige betaling ontvangen is, word de bestelling verstuurd. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar betaling aan Bodytalk Lingerie.

Het aankoopbedrag dient binnen 10 dagen bijgeschreven te zijn op rekening van de Bodytalk Lingerie. Indien de betaling niet binnen 10 dagen door Bodytalk Lingerie ontvangen kan Bodytalk Lingerie de bestelling annuleren. De klant kan hierna geen rechten meer ontlenen aan de geannuleerde bestelling.Verzendingen:

Bodytalk Lingerie levert onder vooruitbetaling. Na ontvangst van de betaling kan de bestelling binnen 48 uur worden afgeleverd.

Bestellingen worden verstuurd via TNT Post. Bodytalk Lingerie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies en/of beschadiging van pakjes tijdens een verzending. Om dit risico uit te sluiten wordt de mogelijkheid geboden om de artikelen verzekerd te versturen.

De klant is verplicht om direct na ontvangst te controleren of de bestelling aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bodytalk Lingerie, binnen 2 dagen na ontvangst, via e-mail hiervan op de hoogte te brengen onder vermelding van het bestelnummer. Wanneer er binnen 2 dagen geen melding is gemaakt, wordt Bodytalk Lingerie geacht in overeenstemming met de verplichtingen te hebben geleverd. Als een artikel inderdaad niet conform de overeenkomst is geleverd, bepaald Bodytalk Lingerie of het desbetreffende artikel wordt geruild of teruggenomen.
Alle artikelen die aangeboden worden in deze webwinkel zijn nieuw en origineel. De produkten van Marlies Dekkers zijn van een uitstekende kwaliteit en worden voor het verzenden door Bodytalk Lingerie nog eens extra gecontroleerd op eventuele fabricagefouten. Mocht er desondanks een onvolkomenheid aan een produkt ontstaan, dan kan Bodytalk Lingerie daar geen aansprakelijkheid voor dragen.

Privacy beleid:

Bodytalk Lingerie respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant.

Alle informatie met betrekking tot de persoonsgegevens van de klant worden zorgvuldig beheerd en bewaard in een database. De gegevens van de klant zijn alleen voor intern gebruik door Bodytalk Lingerie en zullen nooit aan derden worden verstrekt.


Oktober 2006.

Alle teksten en beeldmateriaal zijn eigendom van Bodytalk Lingerie en mogen derhalve niet zonder toestemming worden gekopieerd en hergebruikt.
Copyright © 2018 Bodytalk Lingerie